<SheRi>
Мои детки: http://zhurnal.lib.ru/s/shehowcowa_i_o/